เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เคมี ม.5 เทอม1

1851

61096

3

ข้อมูล

cookiencream

cookiencream

มัธยมปลาย 2

กฎของแก๊ส การแพร่ของแก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานและดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สมดุลเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

มีไฟล์ไหมคะ

นัทธมน ม่วงเผือก

มีไฟล์มั้ยคะ

ผู้เยี่ยมชม

สรุปดีมากจ้า

News