แผนการเรียน

สอบถามหน่อย เราอยากรู้ว่า ม.3มีสิทธิ์สอบมหิดล นิดูจากอะไรหรอค่ะถึงได้มีสิทธิ์สอบ?

คำตอบ

Choosen As Best Answer

-คะเกรดเฉลี่ยทุกวิชา4 เทอม ไม่ต่ำกว่า3.00
-เฉลี่ยวิทย์กับคณิต4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ค่ะ

Kartae

ว้าว ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น