วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะค่ะ

1) สมหญิงสูง 180 เซนติเมตร ยกของมวล 5 กิโลกรัม จากพื้นราบวางบนศีรษะและเดินตามแนวราบเป็นระยะทาง 20 เมตร จากนั้นขึ้นบันได 5 ขั้น สูงขึ้นละ 20 เซนติเมตร จงหางานทั้งหมดที่สมหญิง (2= 10 m/s 1.1) ช่วงที่ 1: ยกของจากพื้นวางบนศีรษะ nou HF = (5x10x43) + (0)20)+(5:50%.5x02)+10+0 - 50 MO 12) ช่วงที่ 2 เดินตามแนวราบเป็นระยะทาง 20 ม. ตอบ 1.3) ช่วงที่ 3 ช่วงที่สมหญิงขึ้นบันได ตอบ 1.4) งานทั้งหมดที่สมหญิง ตอบ 2) กล่องใบหนึ่งเคลื่อนที่บนพื้นราบได้ระยะทาง 6 เมตร โดยมีแรงมากระทำต่อกล่อง 3 แรง จงหางานเนื่องจาก แรง F1, F2 และ N ดังภาพ ตอบ 0) ทิศการเคลื่อนที่ของกล่อง F₁7641 3) กรณีใดบ้างที่งานจะมีค่าเป็นศูนย์ ทางในเชียปลี่ยนสายนามคลี่ยนที่ ตอบ นักกีฬา โพ แรงที่พื้นดินคล่อง) F₁ - 15 N 4) การแข่งขันยกน้ำหนักของนักกีฬา 3 คน โดยใช้บาร์เบลหนัก 400 นิวตันเท่ากัน แต่ระยะความสูงที่ยกเหนือ ศีรษะและเวลาที่ใช้ต่างกันดังตาราง นักกีฬาคนใดมีกำลังมากที่สุด คนที่ 1 ระยะความสูงที่ยกเหนือศีรษะ (cm) เวลาที่ใช้ในการยก (3) P₁ = 4 = ES₁ = 600 Com ตอบ 190 M 6 คนที่ 2 200 10 คนที่ 3 180 8 ใบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นป. เรื่องงานและพลังงาน (Work and Energy) ชื่อ-สกุล 4 yes get * งาน (Work) สัญลักษณ์ "W" มีหน่วยเป็น นิวตัน-เมตร (m) หมายถึง ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรง ขนาดของแรงและขนาดของระยะทางตามก M v F เพิ่มเติม - ตรนวณ - - ทำมุม 6 กับ 5 ห้มุมทั้งจากกัน 5 W = FScose ตัวอย่าง งานที่เกิดจากการออกแรงผลักกล่อง 5 ไปตามพื้นราบเป็นระยะทาง 3 เมตร จะมีค่าเท่า geW=Fx5-50x3 =15 ดังนั้น งานที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ 150 จุล ตัวอย่าง นาย ก เดินขึ้นบันไดสูง 2.5 ของหนัก 20 นิวตัน จะหางานที่เกิด angas W=Fx5=2 ดังนั้น งานที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ * กำลัง (Power) สัญลักษณ์ มีหน่วยเป็น จูลต่อวินาที หมายถึง งานที่ทําได้ใน กรด้านวณ P
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉