วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

วิชาวิทยาศาสตร์ป.6ช่วยคิดหน่อยค่ะ

แบบวัด D กิจกรรมตามตัวชี้วัด • อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถู โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ชุดที่ 1 5 คะแนน ดูภาพการทดลอง แล้วตอบคำถาม ภาพที่ 1 ผลักกัน ขัดถูหลอดพลาสติกทั้ง 2 หลอด ด้วยผ้าแห้ง 16 ภาพที่ 2 ดึงดูดกัน ตัวชี้วัด ว 2.2 ป.6/1 ขัดถูหลอดพลาสติก ด้วยมือที่แห้ง ตัวชี้วัด 2.2.2 ป.6/1 คะแนนเต็ม ได้คะแนน 5 01 ขัดถูหลอดพลาสติก ด้วยผ้าแห้ง 1) จากภาพที่ 1 หลอดพลาสติกทั้ง 2 หลอด มีแรงไฟฟ้าต่อกันอย่างไร เพราะอะไร 3) จากภาพ ผลการทดลองทั้ง 2 ภาพ นักเรียนสามารถสรุปได้อย่างไร 2) จากภาพที่ 2 หลอดพลาสติกทั้ง 2 หลอด มีแรงไฟฟ้าต่อกันอย่างไร เพราะอะไร
ไฟฟ้า
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉