คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

คำใบ้สำหรับปริศนาของไอสไตล์ มีบ้านอยู่ 5 หลัง เจ้าของบ้านแต่ละหลังมีภูมิลำเนาอยู่คนละจังหวัดกัน ใช้ภาชนะต่างกัน ดื่มน้ำ ต่างชนิดกัน หลังคาบ้านแต่ละหลังใช้วัสดุในการมุงหลังคาต่างกัน เจ้าของบ้านแต่ละหลังสวม เสื้อผ้าต่างกัน เจ้าของบ้านทุกหลังไปทำบุญที่วัด นำภัตตาหารใส่ภาชนะต่างกันไปถวายเพล เมื่อ เสร็จงานบุญปรากฏว่าชามเบญจรงค์หายไป จากคำใบ้ทั้ง 15 ข้ออยากทราบว่าชามเบญจรงค์ หายไปอยู่ที่บ้านหลังใด 1. คนลำปางอยู่ในบ้านหลังคามุงกระเบื้อง 2. คนน่านใช้ภาชนะพลาสติก 3. คนพัทลุงดื่มน้ำใบบัวบก 4. บ้านที่มุงด้วยหญ้าแฝกอยู่ทางซ้ายของบ้านที่มุงใบตอง 5. เจ้าของบ้านที่มุงหญ้าแฝกดื่มน้ำมะขาม 6. คนที่ห่มสไบใช้ภาชนะแก้ว 7. เจ้าของบ้านมุงสังกะสีสวมเสื้อคอกระเช้า 8. คนที่อยู่บ้านตรงกลางดื่มน้ำเสาวรส 9. คนสุพรรณบุรีอยู่บ้านหลังแรก 10. คนนุ่งผ้าขาวม้าอยู่ติดกับบ้านที่ใช้กล่องกระดาษ 11. บ้านที่ใช้ดินเผาอยู่ติดกับบ้านที่สวมเสื้อคอกระเช้า 12. คนที่นุ่งผ้าถุงดื่มน้ำอัญชัน 13. คนเชียงใหม่สวมเสื้อม่อฮ่อม 14. คนสุพรรณอยู่ติดกับบ้านที่มุงใบจาก 15. คนที่นุ่งผ้าขาวม้ามีคนข้างบ้านดื่มน้ำเก๊กฮวย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉