ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะหาไม่ได้จริงๆขอบคุณค่ะ

ระบบย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิต : การย่อยอาหารของมนุษย์ (Human digestive system) จงใช้แผนภาพการย่อยสารอาหารจากแผนภาพ A, B และ C ในการตอบคำถาม 8 แผนภาพ B แผนภาพ C CHOOC 1. จากแผนภาพ A, B และ C สาร A. 2. จากแผนภาพ C NHZ 3. จากแผนภาพ 4 สาร และ น่าจะเป็นสารใดได้บ้าง เพราะเหตุใด การย่อยที่ลำไส้เล็ก HOOC ส่งผลให้ได้โมเลกุลใดบ้าง ก็โมเลกุล น่าจะเป็นสารใด ตามลำดับ NH2 HOOD NH2 4. การย่อยอาหารในแผนภาพใด จะต้องผ่านเกลือน้ำดีก่อน ถึงจะเข้ากระบวนการย่อยในแผนภาพดังกล่าวได้ สังเกตจากลั่งใด 5. สามารถพบการย่อยในแผนภาพ 4 ได้ในส่วนใดของระบบย่อยอาหาร 6. แผนภาพ B หากทำการย่อยไปเรื่อย ๆ จนได้โมเลกุลที่เล็กที่สุด โมเลกุลนั้น น่าจะเป็นสารอะไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉