ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

หาคำตอบพร้อมวิธีทำแบบที่ใช้กฎลามีค่ะ help me pls🥺🥺🥺

จากภาพที่ 7.64 เมื่อระบบอยู่ในสภาพสมดุล น้ำหนัก W จะมีค่าเท่าใด 60 W ^ ภาพที่ 7.64 50 N 30 J
ฟิสิกส์ม.4
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉