ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยแก้โจทย์ฟิสิกส์ข้อนี้หน่อยค่ะ

67 CEn A2 2 ) ตกขาล 1 วาวาาฝจาน กลมฟกาควนมน ดาย08ารา เร็ว ชาชม 31 เรโดยคน (วนาที่ กาากวาวอข่าจากคเอกลาว 1. ม1 ๆY
ช่วยทำการบ้านหน่อยค่ะ🙏

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?