ชีววิทยา
มัธยมปลาย

1แยกโครโมโซมออกจากกันคือ...
2เปลี่ยนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นน้ำกับออกซิเจนคือ...
3สังเคราะห์โปรตีนคือ...

PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉