ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยถอดคำประพันธ์หน่อยค่ะ รบกวนด้วยนะคะเราพยายามแล้วแต่ก็ทำไม่ได้สักทีTT

อ้าสอง เทเวศร์ โปรดช่วย ดลใจ ม ด้วยเดขเทพ ไท แม้คิดขัดขืน มาเถิดนางมา ขด โปรดเกศข้า มาเร็วบัดนี้ บาท ทรามวัยให้ เพลิน ฝืนมนตร์คาถา อย่าช้าเรื่อง ทรามวัยรูปงาม จึงได้ทราบ ชอย อ้านางโศภา อย่าช้ามาไว โฉมยงอย่า ทรงฟังซึ่งวาท ที่กราบทูลเชิญ, จนลืมขวยเขิน แล้วรีบเร็วมา. รีบลีลาจร ความ ตูข้าสั่งให้ รีบรัดมาเถิด ขืนขัดคงเกิด ขอให้นิทรา ขา คอย มาเร็วบังอร ข้าขอนี้นา, เข้าสึงถึงใจ. ต้อนรับ ทรามวัย โฉมตรูรีบจร. ในทรวง เร่าร้อน, ข้าเรียกนางมา.
ปัญหา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?