ชีววิทยา
มัธยมปลาย

จงระบุชื่อโครงสร้างหมายเลข1-4

คำชี้แจง : จงตอบถามคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง Turn 5.1 เรื่องความสัมพันธ์ของโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยืน โคลททิน 1. จงระบุชื่อโครงสร้างหมายเลข 14 2 Prod 2. หมายเลข 3 มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร %DNA DNA 3. หมายเลข 4 มีโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้าง เป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลชั้นของอวัยวะเวลาครัวซอ คือ การให้ตัวออก ตาม รองเป็นอาหารกลาง ไม่เซนอล 4 ชนิด คือ แนวน 1 และ หรือ ดี เอาม นเ 4. โครงสร้างหมายเลข 1-4 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร bab U PAINELE รายละ คือโคโรโระ เกิดจากการรวมกันจัดมาขาย 999 วันโคราตินแดนข้อหา 1 โอไทด์สสอนกันเลย เอเรียนเป็นหมาย เรียกว่า DNA มายเลข 1 คือ นาย นางสาว อา อก 34 35 3
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉