คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

สอนหาข้อนี้หน่อยค่ะ
จุดสูงสุดของถุงทรายสูงจากพื้นเท่าใด
ออยากได้ขั้นตอนด้วยค่ะ

PAPERA Tays -33m # 11.) ขณะที่บอลลูนลูกหนึ่งลอยขึ้นตรง ๆ ด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที ขณะที่บอลลูนสูงจากพื้นดิน 30 เมตร คนใน 4-5m/5 บอลลูนได้ปล่อยถุงทรายลงมา จงหา 11.1) ตำแหน่งของถุงทรายจากพื้นดินหลังจากที่ปล่อยไปแล้ว 1 วินาที และ 2 วินาที (30 m 20 m) (ay = 4 +1 + 9+ ty Ay · ut + 1 = gt² 1. |AY = 15) (1) + ) + (-10) (1) 5. Ay-om cou 30 m AY = u 5 m/s 9= -10-¹ g= 2 51-51-30 20 - 30= 5t +1 676) ¹ -30 = 51-st ² 11.2) ถุงทรายจะตกถึงพื้นดินในเวลาเท่าใด (35) (2) 19 AY = 30 (7-3)(1+2)50 WOOD -10 m/s u + 5 m/s สวน BY -30 / -V²³ u²+2 gay V = 9 (30 ta₂ 1 AY (5) (1) 4) + (10) (2) T 10 -564) 5 10-20 DY 3-10 m -V² = 5² + 2 (-10) (-30) -V² = 25600 -V²'s 1E25 V, 25 K NIะดานทรายมีความเร็วเท่าใด (25 m/s) +-3 ++2 et = 3# st-2X 10 11.4) จุดสูงสุดของถุงทรายสูงจากพื้นดินเท่าใด (31.25 m) (V²= ² + 1gay) unnam วันน ากคาดพัทย ITTAYAKHOM SCHO เตพื้นที่การศึกษามัธยม กษาบึงกา 2 มารย์ - บุตรโคร เลขที่ 33
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉