คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

รบกวนช่วยแสดงวิธีแบบละเอียดแต่ละข้อให้หน่อยคะ จะสอบเก็บคะแนนแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเอามาเป็นแนวทางฝึกทำโจทย์ค่าา🥺🙏🏻

10:46 x 8. จงหาว่า 162 เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเรขาคณิต 2, -6, 18, ... ก. 5 15. ก. 8 9. จงหาพจน์ที่อยู่ระหว่าง 5 และ 20 ที่ทำให้ลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับเรขาคณิต ก. HIM 1 Ű เพิ่มเติม 8 10. จงหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิตที่มี az = 3 3 11. จงพิจารณาว่า 12. จงพิจารณาว่า fl. 0 13. จงพิจารณาว่า n. 0 n. 0 บ. 9 บ. 9 |_ ||| -2- บ. 5 = 6n³+5n lim n-co 2n²-3n บ. 3 8n³+5n-7 lim n→∞ 2n5+3n+5 บ. 3 fl. 12 8n5+3n-2 lim n→∞o 2n5+3n³+5 ข. 1 ค. 10 3 Al. - 4 มีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้ ค. 5 ง. 15 1.4 ง. 11 และ 45 = มีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้ ค. 4 3 5 ง. ไม่มีค่า มีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้ ง. ไม่มีค่า 14. ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต เมื่อ n = 50, 41 = 5 และ 4 = 3 64 81 ง. ไม่มีค่า ก. 3,925 บ. 3,825 ค. 3,625 ง. 3,425 ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต เมื่อ 1 = 50 ของลำดับเลขคณิต 5, 2, 1, 4, ... ค. -3,950 ข. -3,850 ค. -3,625 16. จงหาผลบวกของลำดับ 2, 6, 18, 54, ... เมื่อ n = 10 และ 310 และ 310 = 59,049 = *** ก. 45,047 ข. 48,914 ค. 59,048 ง. 59,050 4G. 1. -3,425 A 67
10:46 x 17. ถ้าปล่อยลูกบอลจากที่สูง 6 เมตร ในแต่ละครั้ง จงหาระยะเคลื่อนที่ทั้งหมดในแนวตั้งของลูกบอล f. 36 U. 42 18. ผลบวกของอนุกรม 5 + 5 5 + + 2 ข. 9 n. 8 19. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง n. 0.15 - 15 99 1.0.1423 = 0.1 + n. 3,825 24 A. 5.0024 = 5+² ค. 9999 21. ผลบวกของ 10 Ű เพิ่มเติม ก. 7,205 1. 7,215 ค. 8,225 ง. 8,325 ง. 2.9 = 2 +; 20. ผลบวกของอนุกรม 5 31 มีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้ n. 124,732 5 + 22 23 423 9990 |__ ||| แล้วลูกบอลกระดอนขึ้นมา 75% ของความสูงเดิม = . 3,935 Fl. 46 พจน์แรกของอนุกรมต่อไปนี้คือข้อใดต่อไปนี้ 1(2+3) + 4(4+3) + 9(6+3) + 16(8+3)+...+ n² (2n + 3) + ... 22.จงหาผลบวก 1 + 2 + 3 + 4+ + 498 ตรงกับข้อใด + ... คือข้อใดต่อไปนี้ ค. 10 ข. 136,423 ค. 3,975 4. 48 ค. 143.231 ง. 11 ง. 4,045 4G. ย ง. 124,251 (67)
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อ22ลองใช้วิธีการแบบด้านล่างดูค่ะ จะเร็วขึ้น
n=จำนวนพจน์ เช่น1-50มี50ตัว nจะ=50
a1=พจน์ตัวแรก เช่น1+2+3...+50 ตัวแรกจะเป็น1ค่ะ
an=พจน์ตัวสุดท้าย เราคิดง่ายง่ายเป็นตัวสุดท้ายที่จะนำมาบวก เช่น1+2+3...+50 an=50

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉