วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อย

กิจกรรมที่ 4 - ตอบของปัญหา (สมมติฐาน) น่าจะเป็นอย่างไร การให้ไก่กินหนอนอย่างเดียวใน อาจมีการเติบโตช้า แต่คนที่ให้ก 1. เมื่อนักเรียนนำแมลงสาบใส่ขวดแล้วเอาจุกปิดให้แน่น ต่อมาแมลงสาบตาย นักเรียนจะ ตั้งสมมติฐานได้ว่า อย่างเดียว คนให้นาน ให้ไก่กินข้าวอาจมีการเจริญเต้นโตเร็วกว่า 0.0 42.0 BERET 1.0 29.3 อย่างไร ไม่มีอากาศหาย เนื่องจากนออกให้แม่ 2. นำรากหัวหอมที่เพาะไว้ 6 วัน มาตัดรากบางส่วนออก แล้วนำไปเพาะต่ออีก 5 วัน ได้ข้อมูลดัง ตาราง ความยาวที่ตัด(มม.) ความยาวที่เพิ่มขึ้น(มม.) จากข้อมูลในตารางนี้ จะกำหนดสมมติฐานได้ว่าอย่างไร 3.0 17.2 4.0 9.0 (82) EL CENTRO
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉