คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ต้องการขั้นตอนในการทำโจทย์ มันมี 2 ข้อ อยากได้ขั้นตอนในการทำมากค่ะ

8. ให้ U เป็นเอกภพสัมพัทธ์ A และ B เป็นสับเซตของ U กำหนด A + B = A – (AO B) ถ้า A = {1,2,3,4} , B = {3,4,5} , C = {2,4,6,7,8} แล้ว (A + C) U (B * A) คือ
20. จากการสำรวจความชอบของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งเกี่ยวกับทีมฟุตบอล 3 ทีม คือ บราซิล เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์ จำนวน 40 คน พบว่า มีนักเรียนที่ชอบบราซิล จํานวน 17 คน จํานวน 16 คน จํานวน 15 คน จำนวน 4 คน จํานวน 5 คน มีนักเรียนที่ไม่ชอบทีมใดๆ เลยใน 3 ทีม จํานวน 5 คน จำนวนนักเรียนที่ชอบบราซิลและเยอรมัน แต่ไม่ชอบเนเธอร์แลนด์เป็นสองเท่าของ นักเรียนที่ชอบเนเธอร์แลนด์และเยอรมัน แต่ไม่ชอบบราซิล จงหาว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบทีม มีนักเรียนที่ชอบเนเธอร์แลนด์ มีนักเรียนที่ชอบเยอรมัน มีนักเรียนที่ชอบบราซิลและเนเธอร์แลนด์ มีนักเรียนที่ชอบเยอรมันและเนเธอร์แลนด์ ฟุตบอลเพียงทีมเดียว
ต้องการขั้นตอนในการทำ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉