เคมี
มัธยมปลาย

วิชาเคมี เรื่องโมลและสูตร

ใบงาน โมลและสูตรเคมี 1. จงหามวลอะตอมของฟอสฟอรัส (P) เมื่อฟอสฟอรัส 1 อะตอม มีมวล 31 x 1.66 x 10 กรัม 2. สมมติธาตุ X ในธรรมชาติมี ไอโซโทปที่ 1 ไอโซโทปที่ 2 จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ X ชื่อ-นามสกุล. ข้อ 5 2 ไอโซโทปคือ เปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติ 10 90 มวล 9 3. จงหามวลโมเลกุลของสารต่อไปนี้ มวลอะตอม H=1, C=12, N=14, O=16, S=32, K=39) 3.1 C12H22011 3.2 CO₂... 3.3 H2SO4 3.4 KNO3.. 4. จงเขียนสูตรที่ใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับโมล และระบุตัวแปรแต่ละตัวคือค่าอะไร 10 5.1 จงหาจํานวนโมลของเหล็ก (Fe) 12.04 x 10 18 อะตอม 5.2 จงคำนวณหาจำนวนอนุภาคของคริปทอน (Kr) 2 โมล 5.3 จงหาจํานวนโมลของมีเทน (CH4) 48 กรัม เลขที่.... ชน.
แสดงวิธีทำ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉