คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

อยากให้ช่วยตอบคำถามคับ

S ทดลอง 10. ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 10.1-10.2 ยุวเกษตรกรคนหนึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าใกล้บ้านประมาณ 600 ตารางเมตร และต้องการหา รายได้จากการปลูกผักโดยเลือกปลูกมะเขือเทศเชอรี ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นเก็บผลผลิตได้เร็ว เป็นที่นิยมบริโภคของคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้สารฆ่าแมลง เขาจึงปลูกพืช ในโรงเรือนหรือที่เรียกว่าปลูกผักกางมุ้ง แต่มีข้อเสียคือไม่มีแมลงมาช่วยผสมเกสรเพื่อให้ มะเขือเทศเชอรีติดลูก 10.1 จากข้อมูลดังกล่าวนี้ ให้นักเรียนระบุว่าปัญหาคืออะไร 10.2 นักเรียนจะใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างไร ในการแก้ปัญหาการปลูก มะเขือเทศเชอรีในโรงเรือนดังกล่าวนี้ ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม้
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉