PromotionBanner

คำตอบ

ตามที่เค้าเข้าใจนะ
O'clock = เข็มยาวตรงเลข12 เช่น 7:00, 9:00, 21:00
Past = คือ ครึ่งขวาของนาฬิกาเลยค่ะ
Quarter = คือ เลข 3 กับ 9 บนนาฬิกา
Quarter past = 3 เท่ากับ 15 นาที
Quarter to = 9 เท่ากับ 45 นาที
To = ครึ่งซ้ายของนาฬิกา นับตั้งแต่ 7 ถึง 11
Half = ครึ่งหนึ่งของ12 ก็คือ6นั่นเอง เยยย่
ข้อ1. It's five past three ข้างหน้าคือนาที ข้างหลังคือชั่วโมง ก็ได้ 3:05
ข้อ2. It's a quarter to nine ได้ 8:45 , Quarter to = 45นาที
ข้อ3. It's half past twelve ได้ 12:30
ข้อ4. It's five to eight ได้ 7:55
ข้อ5. It's twenty five to one ได้ 12:35
ข้อ6. It's a quarter past three ได้ 3:15
ข้อ7. It's twenty to twelve ได้ 11:40
พองงตรงไหนมั้ยคุณ ทางนี้ก็กำลังรื้อฟื้นอยู่ค่ะTT

Claire

ถ้าผิดขออภัยนะคะ( ;∀;)

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉