สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหนูด้วยยยย😂

คำตอบ

4.6) GPSช่วยในการนำทางคะหรือปกบอกตำแหน่งสถานที่หรือคนได้ค่ะ

แสดงความคิดเห็น

4.7มีข้อมูลทางสถิติเช่นรายได้ประชาชน ความหนาแน่นของประชากร จำนวนพลเมือง มูลค่าสินค้าเข้า สินค้าออก มีภาพถ่าย ภาพวิดีโอ ซึ่งจะช่วยทำให้เข้าใจเรื่องที่ศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

พี่กิคนเทพพิโด้คนฮาม

ขอบคุณค่าา🙏

แสดงความคิดเห็น

4.2เรียนรู้สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในแผนที่แต่ละเล่มก่อนเพราะจะได้ช่วยป้องกันการเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอาจจะนำไปสู่การตีความข้อมูลที่ปรากฏบนแผนที่

แสดงความคิดเห็น

4.1ทำให้ทราบตำแหน่งที่ตั้งของประเทศ ของเมือง ลักษณะภูมิประเทศ บอกตำแหน่งต่างๆบนพื้นผิวโลก

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!