คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยได้ไหมคะ🙏🏻

Z3 จงหา 0.5 X 0.6 W 100² ² + k Yong y=k+1 In (2x) + 10e² + + 22, 22, 22 ƏZ 9 2w ง Total derivatives dz dk

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉