ภาษาอังกฤษ

อันนี้เราควรตอบยังไงค่ะ

คำตอบ

คำที่เป็นเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีหลายๆเพศรวมกันให้ใช้heค่ะ(แบบBE.) ส่วนตรงafternoonนี่ำม่ทรายเหมือนกัน😂

แสดงความคิดเห็น