ชีววิทยา
มัธยมปลาย

“มีอุณหภูมิแตกต่างกันมากในแต่ละฤดู และในระหว่างกลางวันและกลางคืน มีปริมาณน้ำฝนต่ำ พืชส่วนมากมีขนาดไม่ใหญ่ มีจำนวนน้อย ขึ้นกระจัดกระจาย และมีการปรับตัวเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ ”

คือลักษณะสำคัญของไบโอมประเภทใด

PromotionBanner

คำตอบ

ทะเลารายครับ เพราะว่าในทะเลทรายไม่มีพืชคุมดิน ทำให้อุณหภูมิกลางวัน สูงเนื่องจากหลากหลายปัจจัย เช่น ทรายมีค่าแอลบิโด ต้างกับพืช มาก โดยพืชจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาืิตย์เป็นพลังงานเคมี แต่ทรายจะรับพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เกิดการสั่นของอนุภาคและปลดปล่อยความร้อนออกมาสะสมในสิ่งแวดล้อม และเนื่องจากไม่มีพืชคลุมหน้าดินจึงเกิดการะเหยของน้ำได้เร็วกว่าส่งผลให้ดินขาดความชุ่มชื้น

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉