คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ในกล่องบรรจุหลอดไฟกล่องที่หนึ่งมีหลอดไฟ 10 หลอด ซึ่งมีหลอดไฟไม่ดีอยู่ 3 หลอด ในกล่องใบที่สอง

จงหาความน่าจะเป็นที่จะเป็นหลอดไฟเสีย 1 หลอด (29/70)

มีหลอดไฟอยู่ 7 หลอด ใน 7 หลอดนี้มีดีอยู่ 5 หลอด ถ้าสุ่มหยิบหลอดไฟจากกล่อง กล่องละ 1 หลอด

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉