สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค่ะ

1. 2. 3. 4. 5. 6. ศาสนาคริสต์ ศาสดา คือ เมกำเนิด ณ ดินแดนปาเลนไทน์ มีคัมภีร์ไบเบิล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก แปลว่า นักบวช 1.บาปกําเนิด 2.ตรีเอกานุภาพ พระเจ้า คือ 3.ความรัก 4.อาณาจักรพระเจ้า 5.บัญญัติ 10 ประการ 1.วันคริสต์มาส 2.วันสะบาโต 3.วันอีสเตอร์ 4.วันขอบคุณพระเจ้า YOUNG C นิกายกรีกออร์ธอดอก แยกจาก เพราะ เป็นประมุขสูงสุด อนุญาตให้ ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีล ศูนย์กลางอยู่ที่ หลักคําสอนของศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสดา คือ มีคัมภีร์ วันสำคัญของศาสนาคริสต์ หลักศรัทธา 6 …………………………………. กําเนิด ณ ดินแดน มี 2 นิกายใหญ่ๆ คือ ..... นิกายโรมันคาทอลิก แปลว่า หกล ปฏิบัติตามหลักอย่างเคร่งครัด เรียกผู้นับถือว่า ค มี นานา เป็นประมุขสูงสุด นักบวชแต่งงาน แม่มารีและนักบุญ รับศีล ศีล โดยถือว่า คือพระสันตะปาปาองค์แรก ปัจจุบัน แปลว่า เรื่อง ผู้กำเนิด คือ ในโปรเตสแตนท์มีหลายลัทธิไม่ขึ้นต่อ 1.ศีลล้างบาป 2.ศีลมหาสนิท 3.ศีลอภัยบาป 4.ศีลกําลัง 5.ศีลสมรส 6.ศีลอนุกรม 7.ศีลเติมคนไข้ 1.การปฏิญาณตน 2.การละหมาด 3.การถือศีลอด นิกายโปรเตสแตนต์ ผู้ถือนิกายนี้ เรียกว่า 4.การบริจาคซะกาต พิธีกรรมของศาสนาคริสต์ (ศีล) 5.การประกอบพิธีฮัจญ์ หลักปฏิบัติ 5 ยกย่องพระ เป็นองค์ที่ 266 ไม่พอใจพระสันตะปาปา รับศีลแค่ 2 ศีล คือ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉