คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

อยากทราบข้อวิธีทำ13-14เรื่องเเฟกทอเรียวค่ะ

กระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วิชา คณิตศาสตร์ (131102) ชั้น เลขที่ ชื่อ-นามสกุล.... ตอนที่ 2 จงเติมคำตอบให้ถูกต้อง ( 4 คะแนน) 11.มีถนนจากบ้านไปโรงเรียน 3 สาย และมีถนนจากโรงเรียนไปวัด 4 สาย ถ้าสุชาติขี่จักรยานจากบ้านไปวัดโดยต้องผ่าน โรงเรียน สุชาติมีวิธีเลือกเส้นทางได้ ..38 n! 12.จากสมการ = 336 ดังนั้น n มีค่าเท่ากับ (n-3)! ตอนที่ 3 จงแสดงวิธีทำ ( 6 คะแนน) 13.มีหนังสือ 6 เล่ม เป็นตำราภาษาอังกฤษ 2 เล่ม จะจัดเรียงบนชั้นหนังสือได้กี่วิธีถ้าหัวแถวและท้ายแถวเป็นตำรา ภาษาอังกฤษ 14. มีคนทั้งหมด 8 คนซึ่งมีเจบีและจินยองรวมอยู่ด้วย ถ้าต้องการจัดให้ยืนเรียงแถวหน้ากระดาน จะจัดได้ทั้งหมดกี่วิธีถ้าเจ และจินยองห้ามยืนติดกัน ศิริรัตน์ บุญชูประเสริฐ อกแบบทดสอบ ลงชื่อ. นางมนิตา สถิรวรรธน์ an ผู้ตรวจทานแบบทดสอบ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Q รองฯฝ่ายวิชาก 16/19 ลง อ.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉