คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยได้ไหมคะ😥🙏

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 4-6 รายการสินค้า ข้าวหอมมะลิ (ก.ก.) เนื้อหมู (ก.ก.) เนื้อไก่ (ก.ก) เห็ดนางฟ้า (ก.ก) ปี 2556 เป็นฐาน ราคา (บาท) P2556 32 110 60 25 ปริมาณ Q2556 50 450 55 20 ปี 2557 ราคา (บาท) P2557 36 120 70 30 ปริมาณ Q2557 60 55 60 25 4. จากตารางจงหาดัชนีราคาถ่วงน้ำหนักแบบใช้ราคารวม ด้วยวิธีของลาสไพเยอร์เลส โดยใช้ปี 2556
อโควิด 19 ไม่สามารถแปล (ควร การทดสอบ De 5. จากตารางจงหาดัชนีราคาถ่วงน้ำหนักแบบใช้ราคารวม ด้วยวิธีของพาเช่อ โดยใช้ปี 2556 เป็นฐาน ปี 2554 ราคา (บาท) P2556 รายการสินค้า บัวหอมมะลิ (n.) เนื้อชม (ก.ก.) เช็ดจาง 1.0 32 110 60 25 ปริมาณ G2556 50 4-50 55 20 รวม ปี ราคา บาท P2557 36 120 70 30 2557 ปริมาณ 02557 60 55 BO 25 P57 Q57 2,160 6100 P56 Q59 6. จากตารางจงหาดัชนีราคาถ่วงน้ำหนักแบบใช้ค่าเฉลี่ยราคาสัมพัทธ์ โดยใช้ปี 2556 เป็นตัวถ่วง นํ้าหนัก
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉