คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคับบ 19,21,22,23 🥺

das I เป็นที่ผิวข้าง ฟันที่ผิวบ้างทั้งหมด = (25+25+25+25 x 2b = - 2500 ตารางเมตร = (2x625)+2500 2 - 3750 ตารางเมต 17. จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึมสามเหลี่ยมที่มีความยาว รอบฐาน 25 ซม. และมีพื้นที่ฐาน 64 ซม. และมีความสูง ของปริซึมเท่ากับ 12 ซม. วิธีทำ พื้นที่ประมงพื้นฐานที่สอง พื้นที่ผิว ห้างท่านมด = (2x(4) +(25×12) =128+300 นางนวลปราม 1 *** กางเซนติเมต 18. ปริซึมฐานสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งมีความยาวด้านละ 6 ซม. และมีความสูง 10 ซม. จะมีพื้นที่ผิวทั้งหมดเท่าใด พื้นฐานการเทา 1 () 2 jer: 2 x 15 xbxb จนที่ผิวข้างทั้งหมด 19. โรงละครแห่งหนึ่งมีเสาหกเหลี่ยมด้านเท่า 8 ต้น แต่ละ ด้านของหกเหลี่ยม ยาว 20 ซม. และมีความสูง 3.5 เมตร ต้องการทาสีด้านข้างของเสาทุกต้น ถ้าค่าทาสี ตารางเมตรละ 180 บาท จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท พื้นที่ผิวข้างทั้งหมด เที่ผิวประม พื้นที่ผิวทั้งหมด 21. ปริซึมฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่าแห่งหนึ่งมีพื้นที่ผิวข้าง 2,640 ตร.ซม. ถ้าปริซึมสูง 33 ซม. ด้านแต่ละ ด้านของฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่าจะมีความยาว ความยาวเส้นด้วยฐาน x สูงปริซึม =(50+50+50+50)* 150 เซนติเมตร - พื้นที่ในทั้งสองคนที่ทางทั้ง - 5,000+30,000 2 - 35,000 ตารางเซนติเมตร - ความยาวทั้งสองที่ลงข้างกันมา 31.776 +180 พื้นที่ ครอบ 211.176 ตารางเซนติเมตร 22. กระป๋องทรงกระบอกสูง 10 ซม. มีรัศมี 42 ซม. ถ้ามี ระดับน้ำต่ำกว่าปากกระป๋องอยู่ 3 ซม. จะมีน้ำอยู่กี่ลิตร 23. ทรงกระบอกแห่งหนึ่งมีปริมาตร 24,948 ลบ.ซม. มีเส้น ผ่านศูนย์กลาง 42 ซม. จงหาความสูงของทรงกระบอกนี้ เมด
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉