เคมี
มหาวิทยาลัย

อยากเข้าใจวิธีหาว่าต้องทำยังไงค่ะ หากรัมสมมูลของสารประกอบ ช่วยหน่อยนะคะ สอนวิธีหาด้วยจะดีมากค่ะ

จงหากรัมสมมูลของสารประกอบต่อไปนี้ 1. HCL 2. H₂SO4 3. H3PO4 4. HNO3 5. NaOH 6. KOH 7. Ca(OH)2 8. CaO 9. MgCl2 10. CaCl₂ เมื่อ = = = = 11. Al₂(SO4)3 12. NaCl 13. Al(OH)3 14. H₂CO3 15. CaSO4 16. Mg(OH)2 17. Na₂CO3 18. H₂S 19. KNO3 20. Al₂S3 = = = = = = = = = H = 1, Cl = 35.5, S = 32, O = 16, P = 31, N = 14, Na = 23, K = 39,Ca = 40, Mg = 24,Al = 27

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉