เคมี
มัธยมปลาย

สอบถามผู้รู้ค่ะวิชาเคมี เรื่องโมลระหว่างของเรากับของเพื่อนมีอันไหนถูกมั้ยคะ

2. สาร P406 มีสถานะเป็นของเหลว ต้องนำสาร P406 มาจำนวนกี่กรัม จึงจะได้จำนวน อะตอมของธาตุฟอสฟอรัส 3.01 x 10กำลัง22 อะตอม กำหนดมวลอะตอมสัมพัทธ์ดังนี้ P = 31, O=16 P Solb Mp 22 = 3.01 ×10 0:002 6.02 x 10²3 3. 01x 70² 6.02 x 10 " = = 0.05 mol np₁ P₁06 (0.2) (220) = 44 44 g 0.05x4 = 0.2mal di 1402 22 3. 01x10 mt x 220 g P₂O₂ 4 : 11 0-30TX 10² x 220 9. P₂ Ob g 4x6.02x10 :MONT 4x6-02-10²8 26 23 2.75 g Pa Ob
Sol n (5.) แก๊สมีเทน( CH4 ) มีจำนวนโมลอะตอม 1.25 โมล แก๊สจํานวนนี้มีปริมาตร ลิตร ที่ STP กําหนดมวลอะตอมสัมพัทธ์ดังนี้ C = 12 , H = 1 H=1 เพื่อน สตาร 2 CHA V= V= mol ana = √(dm³) 22.4dm³ nm x 22.4dm³ 4 1.25× 22.4 V= 28 ลิตรที่ STP ana = V = ? 1.25 V=? 5.6 1.25 LA: CH₂ -22.4 L STP A 8 = 5.6 L STP 1 โม e-mm CHE
โมล ปริมาณสารสัมพัทธ์ ปริมาณสารสัมพันธ์ เคมี โมเลกุล ม.4
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?