คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

อยากรู้ว่าคณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)หรือจำนวนและตัวเลข ม.1เทมอ2 เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ

x+a a²+b^²=c² X₁ 85% matematicas TI-3.14. @val_markers 2+1 a²+b²=c va axb C
เพิ่มเติม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉