เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พหุนาม ม.2

234

4255

1

ข้อมูล

LT_Study

LT_Study

มัธยมต้น All

สรุปนี้เป็นเรื่องพหุนาม เนื้อหาชั้นม.2 นะคะ
ซึ่งจะมีการกล่าวถึงการดำเนินการ (บวก ลบ คูณ หาร) ของเอกนามและพหุนามค่ะ
ถ้าเราเข้าใจวิธีการการดำเนินการบวกลบคูณหารเอกนาม และพหุนามได้ เราก็สามารถนำไปประยุกต์ต่อได้ค่ะ
รูปปก และสติกเกอร์ตกแต่งต่างๆ ที่นำมาใช้ ใช้เพื่อตกแต่งและเพิ่มความน่าอ่านให้กับสรุปเท่านั้น
ไม่ใช้และไม่คิดจะใช้สรุปนี้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด มีอะไรสามารถเพิ่มเติม หรือทักท้วงได้เลยนะคะ 🙂🙂

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

สรุปดีมากๆครับ อ่านเข้าใจมากๆ🤍

News