ชีววิทยา
มัธยมปลาย

การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2 ครั้ง หมายถึงอะไร

คำตอบ

คือการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช
พืชC3 1ครั้ง
พืชC4 2ครั่ง
พืชCAM 2ครั้ง

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉