ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🙏🙏

คำชี้แจง 9. (๓๑๑๐๑) เรื่องธรรมชาติของภาษาและพลังของภาษา ใบงานรายวิชาภาษาไทย ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ เป็นพลังของภาษาชนิดใด ภาษาช่วยธำรงสังคม ภาษาช่วยพัฒนามนุษย์ ภาษาช่วยกำหนดอนาคต พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖ ๒. ตำราไวยากรณ์ของพระยาอุปกิตศิลปสาร เป็นหลักทางภาษามานาน และอ่านเข้าใจง่าย ๓. นักเรียนจะมีสิทธิเลือกตั้งได้ ก็ต่อเมื่ออายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายกำหนด ๔. นักเรียน ครูกำหนดสอบกลางภาคสัปดาห์ที่สามเดือนนี้นะ ๕. อาจารย์ภาษาไทย มักพูดจาคารมคมคาย และชอบพูดเสียดสีประชดประชัน 5. สวัสดีค่ะ มาทำงานแต่เช้าเลยนะคะ ขยันจัง ๗. พรุ่งนี้เสื้อของคุณตัดเสร็จ มารับได้เลย 4. งานชิ้นนี้ส่งมาไม่ลงชื่อ แต่ครูรู้แล้วว่าเป็นของใคร ๔. ถึงจะพลาดหวังอกหัก แต่ก็ยังดีกว่าไม่เคยรักใครเลย ภาษาช่วยแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล ๑๐. ขึ้น – ลง เดินชิดซ้าย - ๑๑. เพลงหนอนผีเสื้อของ หนู มิเตอร์ ฟังแล้วซึ้งใจจริง ๑๒.ฉันได้ยินเสียงอาจารย์ภาษาไทย มาอยู่หน้าห้องแล้ว ๑๓. การเขียนรายงานจากการค้นคว้า ทำให้นักเรียนเก่งขึ้น ๑๔. เวลาผิดใจกับเพื่อน คุยปรับความเข้าใจกันแล้วก็จะเข้าใจกัน ไม่แหน่งใจกัน ๑๕. ไปเข้านอนกันเถอะ ดึกแล้ว พรุ่งนี้ยังมีงานรอยยู่อีกนะ ๆ ภาษาช่วยจรรโลงสังคม
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?