คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

…の鍵、…の手がかり = 「(the) key to(前置詞:…に合う) …」 として覚えておけば良いと思います。
●注意● …[の]鍵 → (the) key ×[of] …
例:私の部屋の鍵 → the key to my room (×the key [of] my room) 私の車のキー → the key to my car (×the key [of] my car)

参考にしてください。

แสดงความคิดเห็น
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉