คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

②はmore(比較級)とbetter(比較級)連続する形が間違いです
much better thanとすれば正しい形です
③suchが間違いです
as good as とすれば正しい形です
④useful(原級)が間違いです
more useful than とすれば正しい形です

咲 ラ

とても丁寧にありがとうございます!!

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉