ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ใครทำเป็นช่วยทำหน่อยค่ะ ทำไม่ถูก🥺

ชื่อ นางสาว ตามตะวัน 1. ลิพิดแบ่งออกเป็นประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง 3 ประเภท เคนเดียว เชิงซ้อน 2. 3. ดอนุพันธ์ 2. สมบัติของลิพิด 3. ไตรกลีเซอไรด์ประกอบด้วย ..นามสกุล... สลดล ลิพิด ตัวอย่างไตรกลีเซอไรด์ เช่น 4. กรดไขมันแบ่งออกเป็นประเภท พร้อมยกตัวอย่าง 5. ฟอสโฟลิพิด มีความสำคัญอย่างไร 6. ลิพิด มีความสำคัญอย่างไร กรดนิวคลีอิก 1. กรดนิวคลีอิกที่พบในเซลล์สิ่งมีชีวิตมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 2. โมเลกุลของนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยส่วนใดบ้าง 3. น้ำตาลเพนโทสที่พบในนิวคลีโอไทด์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง 4. เบสที่พบในนิวคลีโอไทด์แบ่งเป็นกลุ่ม อะไรบ้าง 5. เบสที่พบในนิวคลีโอไทด์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง 6. หน้าที่ ของ DNA กับ RNA ต่างกันอย่างไร 7. ลักษณะของ DNA กับ RNA ต่างกันอย่างไร 8. เบส U ชื่อ 10. เบส T ชื่อ 9. เบส A ชื่อ 11. เบส C ชื่อ ชั้นม.4.2 เลขที่ 31.. N

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉