คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

เรื่องพหุนามค่า ,__, มีใครพอช่วยได้ไหมคะ ส่ง 20.00 แงง

PEPPEYMARI FLAEY 23. 2 X -2x-35 3 2x³ - 3x² ·X 3 2x 2x² - 6x 7x-49

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉