คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ใครก็ได้ช่วยแสดงวิธีทำข้อนี้ให้ดูหน่อยได้มั้ยคะ พอดีครูยังไม่เคยสอนโจทย์แบบนี้เลยค่ะ (แต่สั่งงานแล้ว✌🏻😭) ขอบคุณค่ะ

15) กำหนดให้ CosX - 5 และ 3 4 x 4 1 จงหาค่าของ (+4) 203 3√3vch ode 28 = OFF All 2 1. Sin 2X 2. COS 2X 3.tan2x
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉