ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะ ว่าทำถูกหรือป่าว การเติม
V.i / V.t
V.2
V.ing
🙏🙏🙏🙏

V.inf 47 Convince 48 Cry 49 Bleed 50 Jump u 51 Chew 52 Clap 53 Shout di 54 Kneel 55 Explode 56 Expand 59 Relax 58 Rush 59 Sail 60 Scream 61 Yell 62 Cough 63 Fast 64 Pray 65 Occur 66 Vomit 69 Sneeze 68 Pose 69 Peep 90. Guess V.I/V.T V.T V.I/V.T V. 2 V.ing Convinced Convincing Cried Crying CV.I Bleeded I. Bleeding V.I Jumped TX Jumping V.T Chewed Chewing OV.I Claped Claping V.I/V.T Shouted Shouting inkV.I Kneeled Kneeling V.I Exploded Explode V.I Expanded Expanding Expanding V.I Relaxed Relaxing V.I/V.T Rushed Rushing V.T Sailed Sailing V.I/V.T Screamed Screaming V.I/V.T Yelled Yelling V.I Coughed Coughing V.I Fasted Fasting V.I/V.T Prayed Praying V.I Occurred Occuring V.I/V.T Vomited Vomiting V.I Sneezed Sneezing V.I/V.T Posed Posing V.T Peeped Peeping V.I /V.T Guessed. Guessing Meaning ข้มข้าวใจ v Y a รองเต๋ หลงนาต เลอดออก กวยโดด สตูด เคยว ฟรมผล ตะเกษ man คุกเข่า ฮมเมด ขยาย ne ผ่อนคลาย รีบลดแล I bb590652 e q กรดรอง 87% 6796 be to 650 2599519 LAN เกิดข อาเจียน จาม Denmaenma มองลอด เดา
V. inf Confess 71 12 Count 13 Arrive 74 Comb 15 Lie 76 Travel 99 Remember 78 Wait 99 Punish 80 Spoil V.I /V.Ti V.I/V.T V.I/V.T AV.I V. T V.I V.I/V.T V.I/V.T V.T V.I V.T V.I. Meaning V. 2 V.ing Confessed Confessing onsonan d Counted Counting 9621- Arrived Arriving มาถึง ปรากฏ หวีสาง สะสาง Combed Combing Lay Lying 69999 Travelled Travelling a ท่องเที่ยว Remembered Remembering aan Waited Waiting 58 Punished Punishing ดงโทร Spoilt Spoiling นิสัยเสีย, ออย

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉