สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะเค้างงมาก ไม่รู้ว่าครูทำช่องใบงานผิดหรือเราทำผิด🥲 🙏🏻ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

CO T การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทย การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทย คำชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบแผนภูมิเกี่ยวกับยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหิน 1000 1000 0-0-0-0 หลักเกณฑ์การแบ่งยุคประวัติศาสตร์ไทย ราชธานี การปกครอง หลกสากล ยุคโลหะ ประวัติศาสตร์ชาติไทย (The history of Thailand)
ใบงาน เรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย - หน่วยและคำอุปสรรค การบันทึกในจดหมายเหตุไทย สมัยกรุงศรีอยุธยาใช้ศักราชแบบนี้ เป็นศักราชที่รัชกาลที่ 5 เริ่มใช้เป็นครั้งแรก ประวัติศาสตร์สากล จะใช้ศักราชแบบนี้ หากจะเทียบเป็นพุทธศักราช ให้บวกด้วย 1181 เป็นศักราชที่ปัจจุบันนิยมใช้ ในประเทศไทย หากจะเทียบเป็นพุทธศักราช ต้องบวกด้วย 1122 X เลขนัยสำคัญและความไม่แน่นอนในกา... To ประเทศที่รับอารยธรรมอินเดีย อาจรับเข้าไปใช้อยู่บ้าง เป็นศักราชที่เริ่มใช้สมัย พระนารายณ์มหาราช ศิลาจารึกของสุโขทัยและ ล้านนาใช้ ศักราชแบบนี้ เป็นศักราชที่เลิกใช้ในสมัย รัชกาลที่ 6 ใช้แพร่หลายในประเทศ ที่นับถืออิสลาม การเทียบเป็นพุทธศักราช ให้บวกด้วย 543 พ.ศ ม.ศ. จ.ศ. ร.ศ. ค.ศ. ฮ.ศ. Ox X
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉