ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยอธิบายในช่องที่ 2 ถึง 3 ให้หน่อยได้ไหมคะ ว่ามันต้องทำยังไง เเละใส่ยังไงอะค่ะ งงมากๆเลยค่ะ🙏🙏🙏

09/06/2022 V.inf 1 Accept 2 Add 3 Agree 4 Ask 5 Allow 6 Announce 7 Attach 8 Avoid 9 Bam 10 Beg 1 Bury 12 Calculate 13 Change 14 Damage 15 Delay 16 Delight Develop 18 Flood 19 Expect 20 End 21 22 Laugh Identify Verb Classification V.2 Accepted A Agreed Asked Allowed V.I/V.T V.1 /V.T V.I/V.T V.I barato Anno Avoided Jen Begged Calculated Damaged Delighted Flooded Ended Identified Laughed V. ing Meaning ยอมรับ d เมม บ เห็นควย อกม อมมาต 90 ประเทศ แนง.สด g 1 Ad หลกเลยง V หาม ขอวอน d ฝง O คนวง เปลี่ยน ความเสียหาย เล่าเช้า พอใจ d พฒนา มาท่วมหลาด คาดหวัง 0 จบ สด, ลาย 9 แยกแยะ d หัวเราะ เติบโต
V. inf 23 Mix 24 Lie 25 Invite 26 Obey 29 Nod 28 Melt 29 Rain 30 Water 31 Creep 32 Dive 33 Feel 34 Hear 35 Hide 36 Oversleep 39 Overstay 38 Prove 39 Sink 40 Smell 41 Taste 42 Rise 43 Shine 44 Swell 45 Creep 46 Confuse V.I /V.T V.2 Obeyed IV had Melted Watered Dived/Dove bapps Heard Overslept bapping Proved stalo 5melt/5melled balon Rised Swelled Confused V.ing Luing Meaning ผสม โกหก เชิญชวน เสื่อฟัง d สปสงค หยดาย 10 ฝนลงเม็ด 4 ฝน ะ 8 - 50,500 ↳ คียคลาน เล็ดลอด นํ้า,กระโดด น ต g 400 รสก 95 VVA เลยน อน - ง่วงนอน อยเกมเวลา ข F พิสูจน์ คม กลย ดม สดดม บ 2 รสชาติ ชม สมรส g 7 q ลายน 9 ส่องแสง เปล่งปลั่ง บวมนม บ คืบคลาน เลือลอด d สับสน
V.inf 47 Convince 48 Cry 49 Bleed 50 Jump 51 Chew 52 Clap 53 Shout 54 Kneel 55 Explode 56 Expand 59 Relex 58 Rush 59 Sail 60 Scream 61 Yell 62 Cough 63 Fast 64 Pray 65 Occur 66 Vomit 69 Sneeze 68 Pose 69 Peep 90 Guess V.I/V.T V. 2 C Cried Jumped Claped V.ing Meaning วีซัมข้าวใจ AV รองเ เลอดออก กอม ลด ม เคียว ปรมผล ตะเกษ คุกเข่า 9 ระเจด ขยาย ผ่อนคลาย รีบ โลดแล่น 1 เลยเรอ q กรดรอง ตะเก be bo เลว อธิษฐาน เกิดข อาเจยน จาม ตลก คลาง มองลอด เดา

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉