สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

บุคคลสำคัญและผลงานของอารยธรรมเมโสโปเตเมียมีอะไรบ้างคะ

บุคคลสำคัญ​ เมโสโปเต​เ​มี​ย ประวัติศาสตร์​

คำตอบ

●โซเครติส (Socrates) ผลงาน:สอนให้คนใช้เหตุผลและสติปัญญาในการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ วิธีสอนของเขาเรียกว่า “Socretic method” ไม่เน้นการท่องจำแต่ใช้วิธีตั้งคำถามโดยไม่ต้องการคำตอบ
●เพลโต (Plato) ผลงานที่โดเด่นจนทำให้ได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาการเมืองสมัยใหม่คือหนังสือชื่อสาธารณรัฐ (Republic) ซึ่งเสนอแนวคิดในการปกครองประเทศและมีอิทธิพลต่อความคิดทางการเมืองของผู้คนทั่วโลก 
●อริสโตเติล(Aristotle) ผลงานที่โดดเด่นของเขาคือหนังสือชื่อ การเมือง (Politics)
●พีทาโกรัส (Pythagoras) ผลงาน:ผู้คิดค้นทฤษีบทปิทาโกรัส
●ฮิปโปเครตีส (Hippocrates) ผลงาน:ค้นพบโรคร้ายต่างๆ
ที่มาจากธรรมชาติและได้รับการยกย่องเป็น “บิดาแห่งการแพทย์
●ราทอสทินีส (Eratosthenes) ผลงาน:ค้นพบว่าการขึ้นลงของกระแสน้ำเกิดจากอิทธิพลของดวงจันทร์

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉