ภาษาไทย
มัธยมต้น

ในการผันวรรณยุกต์ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง?

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

ดูว่ามีรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกันหรือไม่ตรงกัน
และดูว่าขึ้นอยู่กับพยัญชนะต้นว่าเป็นอักษรสูง อักษรกลาง หรืออักษรต่ำ และเป็น คำเป็นหรือคำตาย

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉