เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เสียงในภาษาไทย ม.1

59

973

3

ข้อมูล

_bimbee_

_bimbee_

เสียงต่างๆในภาษาไทย เสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์ 💕

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณค่ะ เข้าใจขึ้นเยอะเลย

_bimbee_
Author

🙏💕

แชร์โน้ตนี้