เคมี
มัธยมปลาย

เปลี่ยนหน่วยเคมีค่ะ แฟกเตอร์ๆ เค้าไม่เข้าใจเท่าไร ช่วยหน่อยนะคะ ส่ง23:00🥹🙏🏻

ชื่อ-สกุล แบบฝึกหัด 1.4 หน่วยวัดทางเคมี ชน 1. มวล 4.24 × 100 มิลลิกรัม มีค่ากี่กิโลกรัม (ใช้แฟคเตอร์) 2. เอทานอลมีจุดเดือด 20.1 องศาเซลเซียส จะมีค่าเท่าใดในหน่วยเคลวิน และองศาฟาเรนไฮต์ 3. จงคำนวณโมลของ H2O 0.36 กรัม และ CO2 1.806×104โมเลกุล 4. สารละลายกรดไฮโดรคลอริกมวล 30 กรัม ความหนาแน่น 1.84 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีปริมาตรเท่าใด 5. จงคำนวณปริมาณสารในหน่วยต่าง ๆ โดยใช้แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย 5.1 H2SO4 2 โมล 5.2 CO, 44.8 ลิตรที่ STP 6. ระบุมวลของสารในหน่วยต่าง ๆ ที่กำหนดให้ กรัม(g) กิโลกรัม(kg) ไมโครกรม (ug) 1,000 100 0.01 ....เลขที่... มิลลิกรัม (mm) 10
เคมี แฟกเตอร์ หน่วยวัดทางเคมี ฟิสิกส์ chem factor

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉