สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

เหลือข้อ3 ข้อเดียวววว ขอบคุณมากกกค่ะ

1. ให้นักเรียนอธิบาย ดาว กลุ่มคน อย่างน้อย 2 คน ขึ้นไปมาอาศัยอยู่รวมกันในบริเวณหนึ่ง ซึ่งคนเหล่านี้มีความสัมพันธ์ หรือการกระทำของโต้กันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการวางระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน 2. เพราะเหตุใดมนุษย์ต้องมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม จงอธิบาย - มีระยะเวลาของการเป็นมายาวนาน และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะเริ่มต้นของชีวิต มนุษย์มีความสามารถทางสมองมากกว่าสัตว์อื่น มนุษย์ มีความสามารถในการสร้างวัฒนธรรม และความสามารถ ในการสั่งผ่านวัฒนธรรมไป คนรุ่น 3. สังคมมีความสำคัญอย่างไร ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียน ในสังคมแต่ละบุคคลต้องพึ่งพาอาศัยกัน ในฐานะเป็นการค

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉