สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยตอบคำถามหน่อยค่ะ

4. จงอธิบายอย่างละเอียดว่าทำไมสงครามระหว่าง
ประเทศรัสเชียและยูเครนจึงมีแนว โน้มส่งผลกระทบ
ต่อระดับเงินเฟ้อของประเทศไทย

5. ทำไมสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นใน
ประเทศคองโกถึงไม่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ โลก
มากเหมือนสงครามระหว่างรัสเขีย-ยูเครน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉