เคมี
มัธยมปลาย

ความจุความร้อนของน้ำ เท่ากับ 4.814 จูล/กรัม/องศาเซสเซียส หมายถึง การที่จะทำให้น้ำ 1 กรัม มีอุณหภูมิลดลง 1 ํC จะต้องใช้พลังงานความร้อนเท่ากับ 4.814 จูล ใช่หรือไม่ พร้อมอธิบาย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉