วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทำหน่อยครับส่งก่อน6โมงเช้า🥺

Check for Understanding พิจารณาข้อความตามความเข้าใจของนักเรียนว่าถูกหรือผิด แล้วบันทึกลงในสมุดบันทึก 1. คลื่นเกิดจากการรบกวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำให้เกิดการส่งผ่านพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ถูก/ผิด 2. แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นมากที่สุด 3. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจำเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ 4. รังสีอินฟราเรดนิยมใช้ในรีโมตควบคุมการทำงานของโทรทัศน์ 5. สิ่งที่เหมือนกันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดขณะเคลื่อนที่ในสุญญากาศ คือ ความยาวคลื่น บันทึกaงในสมุด เยาวคลิน

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉