คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทำข้อ19หน่อยครับ

20 B 3 X 30 17. จากรูปจงหาค่า x 4 X 5 24 A ากรูปจงหาค่า x 8 X 18. ระ ให้ BAC = 90 B- ถ้า BC = 25 และ นิ้ว าว 29 D D 21 AB : AC = 4 : 3 จงหาความยาว AD X X+2 19. จงหาความยาว AB และ BD เมื่อ CD = BC = 15 เซนติเมตร 25 และ AD = 6 เซนติเมตร 3 B าลม O มีรัศมี 10 ซม. A X B หาพื้นที่ส่วนที่แรเงา 20. AABC มีมุม B เป็นมุมฉาก ถ้า AB = 2BC และพื้นที่ สามเหลี่ยมเท่ากับ 64 ตารางฟุต จงหา AC มฉากรูปหนึ่งยาว 4 และ 21. จากรูป ABCD เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู มี AB/CD AD = 8, DC = 12, AB = 20, มุม DAB-45 จงหาพื้นที่ 12. มมุมฉาก มุมของรูป จัตุรัส ที่มี 2 2 B เอบมุมฉากยาวเป็น ารางเซนติเมตร จงหา A) 20 22. AมุมฉากABC มีมุมB เป็นมุมฉาก AB = 24 ซม. BC = n+2, AC = m และ m- = 14 จงหา m+n วาก 23. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านยาว 3x+4, /34 และ x เซนติเมตร จงหาค่า x ถ้าด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 34 ารางหน่วย จงหาความ 24. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 24 ซม. ถ้าด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาวเป็นสอง เท่าของอีกด้านหนึ่ง จงหาความยาวเส้นรอบรูป ส ข เมตร เลี้ยวไปทางทิศ างทิศเหนืออีก 12 กม.
ขอวิธีทำด้วย

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉